Rechtsbijstand

Is jouw onderneming gedekt door rechtsbijstand?

Ook hier kunnen wij u helpen

Mijnonbetaaldefactuur.be heeft sinds haar start in april 2018 een uitstekende reputatie opgebouwd bij haar cliënten.

Steeds meer ondernemingen kiezen bewust voor een rechtsbijstandsverzekering. Een complete rechtsbijstandsverzekering dekt ook de juridische bijstand voor contractuele geschillen. Dit is bijzonder belangrijk, aangezien contractuele geschillen bij bedrijven veel meer voorkomen dan buitencontractuele conflicten.

Dankzij haar cliënten, kan Mijnonbetaaldefactuur.be sinds juni 2019 een samenwerking aankondigen met rechtsbijstand ARAG. ARAG is een Europese rechtsbijstandverzekeraar die voor een ondubbelzinnige samenwerking heeft gekozen met Mijnonbetaaldefactuur.be.

Onze partner in bijstandsverzekeringen

Rechtsbijstand van ARAG

Europese rechtsbijstandverzekeraar

Dankzij de samenwerking met vaste gerechtsdeurwaarders, kan Mijnonbetaaldefactuur.be onaangename verrassingen uitsluiten. De screening door de advocaat en de gerechtsdeurwaarder houdt in dat de solvabiliteit van de schuldenaar grondig wordt gecontroleerd. Deze controle maakt de kans op niet betalen van de schuldenaar veel kleiner.

Mede dankzij deze grondige controle, heeft ARAG ervoor gekozen om met Mijnonbetaaldefactuur.be een samenwerking aan te gaan teneinde haar bestaande B2B klanten de IOS-procedure aan te bieden om hun onbetaalde en onbetwiste B2B-facturen te laten innen zonder tussenkomst van de rechtbank.

Samen met de gerechtsdeurwaarders, de rechtsbijstand-verzekeraar en Mijnonbetaaldefactuur.be, staan we garant voor een professionele, doch persoonlijke en doeltreffende aanpak van uw dossier.

Rechtsbijstand van ARAG

Europese rechtsbijstandverzekeraar

Heb je vragen over rechtsbijstand?

Scroll to Top