Onbetaalde Facturen Innen

Wij innen je factuur.

Antwoord binnen de op één na volgende werkdag

Komt jouw onbetaalde factuur in aanmerking voor de snelle inningsprocedure zonder rechtbank of is de gerechtelijke weg noodzakelijk. Je ontvangt een helder antwoord binnen de op één na volgende werkdag.

Vervolgens beslis je in alle vrijheid of je met ons verder samenwerkt voor de inning van je onbetaalde factuur.

Het BTW nummer moet juist zijn om jouw dossier te kunnen behandelen.
Het onbetaalde factuur moet leesbaar zijn en mag niet groter zijn dan 8 MB. (jpg, png of pdf)

Veelgestelde vragen

Vind informatie in onze FAQ

Niets!

Alle gemaakte kosten worden gerecupereerd op uw klant, de schuldenaar.    

 1. Ja, die zijn er wel.   Dit zijn enkele beperkte kosten die we als volgt kunnen samenvatten en 2 soorten kosten:

  In eerste instantie is er de kost voor de controle door de advocaat of uw dossier aan alle voorwaarden van de IOS-procedure voldoet. (40 Euro excl. Btw)

  In tweede instantie zijn er de kosten van de gerechtsdeurwaarder om de betekening van de aanmaning te doen alsook om het proces-verbaal van niet betwisting op te stellen. Deze kost  wordt berekend op basis van de hoegrootheid van de vordering:

  Waarde van dossier

  Kostprijs excl. btw

  0 – 124,99 €

  166,93 €

  125 – 369,99 €

  197,15 €

  370 – 619,99 €

  227,49 €

  620 – 1859,99 €

  242,71 €

  1860 – 3719,99 €

  273,05 €

  3720 – 12399,99 €

  303,29 €

  12400 – 37199,99 €

  333,73 €

  37200 – …

  394,41 €

  Omdat de meeste ondernemers over algemene voorwaarden beschikken, kan op basis van deze algemene voorwaarden bijkomend nog een schadebeding en intresten kunnen worden gerecupereerd bij uw klant.   Dit mag samen maximaal 10 % van het totale factuurbedrag uitmaken.   Bij recuperatie hiervan, zal dit toekomen aan MijnOnbetaaldeFactuur teneinde onze werking te financieren.

Alles verloopt elektronisch!  U kan verschillende opdrachten tegelijkertijd uploaden en aan ons overmaken.   Ons team zal de verschillende dossiers digitaal aanmaken en U dit ook per e-mail bevestigen.

Er zijn 2 manieren om uw dossiers over te maken:

 1. Indien U een eerste keer gebruik wil maken van ons platform:

U vult ofwel ons online formulier in met de gevraagde gegevens:

 • U laadt alle relevantie documenten op
 • Wij voeren de vereiste controle uit voor opstart van de IOS-procedure.
 • Het dossier wordt na controle en goedkeuring door ons aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt die binnen de 5 werkdagen de betekening aanmaning zal uitvoeren.
 1. U bent een wederkerende klant die op jaarbasis minstens 20 dossiers overmaakt:

U maakt beste een professionele account aan:

 • U vult het formulier voor een professionele account in
  • U ontvangt een e-mail met gebruikersnaam en wachtwoord
  • Via deze gebruikersnaam en wachtwoord zal u alle lopende dossiers kunnen controleren en eventuele feedback ingeven.
 • U laadt alle relevantie documenten op
 • Wij voeren de vereiste controle uit voor opstart van de IOS-procedure.
 • Het dossier wordt na controle en goedkeuring door ons aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt die binnen de 5 werkdagen de betekening aanmaning zal uitvoeren

In het voorjaar 2018 zag MijnOnbetaaldeFactuur het levenslicht. 

Dit online platform werd opgericht door advocaten Mr. Esterelle Goestouwers, Mr. Philip Porters en Mr. Wim Dom.   

De wet met betrekking tot invordering onbetwiste schuldvordering lag hiervan aan de grondslag.   Met ons online platform is het voor ondernemers en ondernemingen mogelijk om op een eenvoudige, goedkope en transparante manier uw onbetaalde niet geprotesteerde facturen ten aanzien van ondernemers en ondernemingen te innen.

Door onze spontane groei is MijnOnbetaaldeFactuur een eigen juridische onderneming geworden dat geleid wordt door Mr. Philip Porters en een ondersteunend team.

Met deze nieuwe procedure kan u als ondernemer en onderneming een betaling afdwingen voor niet-geprotesteerde onbetaalde facturen zonder daarvoor eerst via een rechter te gaan.   Aan de hand van de wettelijk vastgelegde tarieven kan u bijgevolg met zekerheid de IOS procedure opstarten en uw factuur met zeer beperkte inspanning op korte termijn innen.

De door u gemaakte kosten, recupereren we via de schuldenaar.   Na het doorlopen van de procedure ontvangt u dus in principe steeds het volledige verschuldigde factuurbedrag plus het voorschot dat u betaalde aan MijnOnbetaaldeFactuur en de gerechtsdeurwaarder.

 • Onbetaalde facturen hebben een zware impact op de liquiditeit van uw bedrijf. U heeft een dienst geleverd of een werk uitgevoerd en heeft dus recht op een correcte betaling van uw facturen.   Als de betaling echter uitblijft om welke reden dan ook, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de werking van uw bedrijf.

  In tegenstelling tot een incassokantoor gaan wij in het geval er geen betaling kan ontvangen worden via de IOS-procedure, over tot dagvaarding indien nodig en mits uw instructie hiertoe.   Ook deze dagvaarding kan door onze eigen mensen intern worden verzorgd, aangezien MijnOnbetaaldeFactuur is samengesteld uit 3 advocaten.  Alle diensten blijven gecentraliseerd

  Enkele muisklikken zijn voldoende om via ons online platform de procedure tot invordering van uw onbetwiste schuldvordering op te starten.

 • U kan alles zelf online ingeven. U hebt snel uw geld dankzij de snelle werking van ons platform.
 • U krijgt binnen de 24 u een antwoord of u onze dienst kan gebruiken voor uw facturen.
 • Bij het succesvol doorlopen van de IOS-procedure, krijgt U de hoofdsom en alle voorgeschoten kosten terugbetaald.

Ja, maar!

Ons platform kan enkel gebruikt worden voor het innen van schulden van Belgische ondernemingen. Het kan dus gebruikt worden door Belgische bedrijven die onbetaalde facturen in België hebben maar ook door buitenlandse bedrijven die schulden bij Belgische bedrijven willen laten innen. Op dit moment kan dit voor bedrijven uit: Nederland, Het Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië; Spanje en Oostenrijk.

Indien u ook over onbetaalde facturen beschikt ten aanzien van particulieren, maken wij graag voor u vrijblijvend een op maat gemaakte offerte op, zodat u ook hier niet in de kou blijft staan.

Ja, de wetgever heeft de IOS-procedure uitgebreid naar enkele Europese landen.   Voor de verdere uitvoering hiervan, is het nog wachten op uitvoeringsbesluiten. Zodra hier verandering in wordt gebracht, zal dit ogenblikkelijk door ons gepubliceerd worden.

Dit zijn al uw uitgaande facturen waartegen uw klant niet schriftelijk geprotesteerd heeft.

Zelfs na een protest, kan uw factuur alsnog als niet geprotesteerd beschouwd worden, indien u het protest heeft aanvaard en rechtgezet, bijvoorbeeld door een creditnota op te maken.  

U kan alsnog met ons vrijblijvend contact opnemen.

Wij contacteren u hierover en bespreken de verdere mogelijkheden.   MijnOnbetaaldeFactuur stelt haar verdere juridische diensten ter beschikking voor de verdere invordering via dagvaarding voor de bevoegde rechtbank.   De kosten hiervoor worden aangerekend per uurtarief van 85,00 EUR excl. BTW.  Tevens worden er 10 % kantoorkosten op de gepresteerde uren in rekening gebracht.  

Na het doorlopen van de klassieke gerechtelijke procedure zijn er volgende mogelijkheden:

 • Uw klant wordt veroordeeld tot betaling van uw onbetaalde factuur (eventueel ook de kosten van de IOS-procedure), de dagvaardingskosten en een rechtsplegingsvergoeding.

Deze rechtsplegingsvergoeding is afhankelijk van de hoegrootheid van uw vordering en kan u hier raadplegen.

Bij recuperatie van de gelden zal de rechtsplegingsvergoeding aangewend worden als bijkomende vergoeding voor MijnOnbetaaldeFactuur en dit exclusief BTW teneinde de financiering van de diensten te dekken. 

 • Uw vordering wordt afgewezen door de rechtbank. In dit geval kan U beroep aantekenen.  De kosten van de procedure zullen dan ten uwe laste vallen.

Absoluut. Voor een factuur van bijvoorbeeld minder dan 100,00 EUR kan u moeilijk een gerechtelijke procedure opstarten. Via deze procedure kan u toch snel en op kosten van uw klant uw onbetaalde factuur incasseren.

Alles wat u via ons onlineplatform MijnOnbetaaldeFactuur doorgeeft, is via een beveiligde verbinding gewaarborgd.   Tevens valt alle informatie die u doorgeeft bijkomend onder het beroepsgeheim van onze advocaten. Dit is een bijkomende waarborg die de vertrouwelijkheid van uw gegevens kan garanderen.

Geschreven getuigenissen

De mening van onze klanten

Heb je nog steeds een vraag voor ons?

Scroll to Top