Onbetwiste facturen invorderen buiten de rechtbank

Sedert 2 juli 2016 kan u uw onbetwiste B2B facturen op een eenvoudige en snelle manier innen zonder dat u naar de rechtbank hoeft te gaan. 

U kan uw onbetwiste factuur bezorgen aan uw advocaat die de factuur zal controleren en overmaken aan de gerechtsdeurwaarder die een aanmaning tot betaling zal betekenen bij uw klant.

Vervolgens heeft uw klant 1 maand en achtdagen om te reageren. Dit kan een betaling, verzoek tot afbetaling of protest zijn.

In de meeste gevallen zal u door deze nieuwe procedure sneller en goedkoper af zijn.

Echter zijn er wel enkele beperkingen aan de IOS-procedure. Zo kan u maximaal 10 % kosten bovenop het factuurbedrag aanrekenen. Bijgevolg kan het soms interessant zijn om alsnog tot dagvaarding over te gaan indien de nalatigheidsintresten en het schadebeding veel hoger zouden zijn dan de wettelijk toegelaten 10%. In dit geval dient u echter wel de afweging te maken tussen de procedurekosten en de langere duurtijd van een klassieke procedure.

Ondanks de beperking van maximaal 10% extra kosten bovenop het factuurbedrag zijn de voordelen van de IOS-procedure niet te onderschatten.

Gelet op de snelheid van de procedure zal dit de cashflow van uw onderneming zeker en vast ten goede komen. Daarnaast zorgt de IOS-procedure dat uw op korte termijn duidelijkheid krijgt over de situatie van uw vordering. Indien uw klant de factuur alsnog zou prosteren weet u immers wat de reden van het protest is. Hierdoor kan u zich samen met uw advocaat beter voorbereiden op de mogelijke latere procedure en de slaagkansen van de procedure inschatten.

Indien uw meer wenst te vernemen over de werking van de IOS-procedure kan u steeds contact op nemen met de juridische experts van mijnonbetaaldefactuur.be

Scroll to Top