Onbetaalde facturen over de grenzen heen

“Cros Border”

Sinds 2 juli 2016 kan u als ondernemer uw onbetwiste onbetaalde facturen aan professionele klanten innen zonder dat u zich dient te wenden tot de rechtbank.

Dankzij de IOS/CROS procedure kan u uw advocaat verzoeken om de onbetwiste onbetaalde facturen te innen buiten de rechtbank om.

De IOS/CROS procedure blijkt een groot succes te zijn voor de ondernemingen die hiervan reeds gebruik maakten. Zo is het aantal nieuwe zaken bij de ondernemingsrechtbanken met 1/3 gedaald sinds de invoering van de IOS/ CROS procedure.

Deze daling kan zich in de toekomst nog verderzetten nu meer en meer ondernemers de nieuwe IOS/CROS procedure leren kennen.

Bij de lancering  van de IOS/CROS procedure in 2016 beperkte de procedure zich tot binnenlandse klanten. Sedert 1 oktober 2018 is het echter mogelijk om onbetaalde facturen aan buitenlandse professionele klanten in te vorderen via de IOS/CROS procedure.

Ingevolge het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 is het mogelijk om onbetwiste onbetaalde facturen aan professionele klanten uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Spanje en Oostenrijk in te vorderen.

De toepassing van de CROS-Border IOS procedure is echter onderworpen aan de voorwaarde dat de Belgische rechter bevoegd is om over het geschil te oordelen. Dit kan u echter opvangen met uw algemene voorwaarden, wat het belang van goede algemene voorwaarden aantoont.

Indien u meer wenst te vernemen over de werking van de IOS-procedure zowel in binnenland als buitenland of over het belang van goede algemene voorwaarden kan u steeds contact op nemen met de juridische experts van mijnonbetaaldefactuur.be

Scroll to Top